Hur hörde du först talas om eventet?
Mötte kvällen dina förväntningar? *